(0312) 235 50 80
info@sigortacayyolu.com
(0312) 235 50 80
info@sigortacayyolu.com 

Konut Sigortası Aylık 9 TL den Başlayan

fiyarlarla...

Çayyolu Sigorta sizin için en uygun sigortayı bulabilmek adına 23 farklı şirketten fiyat alarak en uygun fiyatı vermeyi garanti ediyoruz.
http://www.sigortacayyolu.com/policesatis.html
adresinde formu doldurarak , yada 0312 235 50 80 numaralı telefonumuzu arayarak en uygun fiyat teklifini alabilirsiniz.
Aynı zamanda Türkiyenin heryerine ücretsiz olarak aynı gün içerisinde kargo hizmetimizde vardır..

 


Konut Sigortası Ankara

En Ucuz Konut sigortası evinizi ve dilerseniz içindeki tüm eşyaları hırsızlık, yıkılma, su baskını, yangın, terör, kaza gibi risklere karşı güvence altına alan sigortadır. Ev sahibi için sigorta yaptırırken ufak bir maliyet ile eşyaları da sigorta altına almak daha doğru bir seçimdir. Eve gelebilecek bir hasarda eşyalarda birlikte zarar görecektir. Kiracılar için konut sigortası; sadece eşya teminatının yapılmasıdır.

Sigortaci.Net konut poliçesi teklifi hazırlarken; en değerli yer, yaşanılan yerdir düşüncesiyle hareket eder, müşterisinin yaşam alanının en güvenli hale gelmesi için özel çaba gösterir.


Konut Sigortasının Teminat Kapsamına Girmeyen Şartlar Nelerdir?

Konut sigortasının kapsamadığı genel şartlar tüm sigorta şirketlerinde standarttır. Sigorta şirketleri arasında farklılıklar gösteren özel şartlar da mevcuttur.

Konut sigortası bazı durumlarda geçerli olmaz:

  • Savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma esnasında meydana gelen bütün zararlar,
  • Kendi kendisini idame ettirerek ya da farklı sebeplerle oluşabilecek nükleer yakıt yanması ve bununla bağlantı doğabilecek zararlar,
  • Yangın olmadan sigortalı varlıkların kendi yapılarından kaynaklanan bozulmalar nedeniyle uğradığı hasarlar,
  • Kamu otoritesinin sigortalı varlıklar üzerinde yapacağı tasarruflar sonucu meydana gelebilecek tüm zararlar,
  • Yangın olmadan sigortalı varlıkların ateşe, sıcaklığa tutulmasından, ateş olan bir yerle temas ettirilmesinden vb. oluşacak maliyetler,
  • Yangın olmadan elektrikle çalışan her türlü alet, motor, cihaz, tesisat ve kordonların kısa devre, topraklama, voltaj yükselmesi-düşmesi gibi sebeplerle uğrayacağı zararlar,
  • Sigortalı cihaz ya da motorlarda, basınca bağlı olarak meydana gelebilecek zararlar tüm sigorta şirketleri için sigorta poliçesinde geçerli olmayan genel şartlardır.

Başını evine rahatça sokup, kapısını huzurla kapayacaklar için Sigortaci.Net en iyi yardımcı olacaktır.

Konut Sigortası ile Hangi Riskler Teminat Altına Alınır?

Konut sigortalarının tümünde ortak ana teminat olan Yangın teminatı; yangın, yıldırım ve infilakın neden olduğu hasarları güvence altına alır. Doğabilecek diğer risklere karşı güvence kapsamını maksimuma getirmek isteyen sigortalı, ek teminatlar:

Sel-su baskınları ek teminatı; sigortalı konutun etrafında dere, nehir, çay, kanalların taşması ile oluşabilecek su baskınlarının yaratacağı hasarları,

Hırsızlık ek teminatı; hırsızlık sonucu bina ve eşyalara gelebilecek zararları,

Cam kırılması ek teminatı; sigortalı konuta ait sabit cam ve aynaların kırılması sonucu meydana gelebilecek maliyetleri,

Ferdi kaza ek teminatı; sigortalı konutta poliçe kapsamında gerçekleşecek bir kaza sonucu sigortalının vefatı halinde varislerine, sakat kalması halinde ise kendisine poliçede belirtilen koşullarda ödenecek tazminat bedelini,

Yardım hizmetleri ek teminatı; su tesisatı, elektrik, çilingir, cam ve benzeri tamir işleri ile acil servis ve irtibat hizmetlerinin ücretini,

Yer kayması ek teminatı; sigortalı konutun etrafında ya da arsasında oluşabilecek, yer kayması ve toprak çökmesi sonucu meydana gelebilecek hasarları,

Araç çarpması ek teminatı; kara ve hava araçlarının sigortalı konuta çarpması halinde doğabilecek zararları,

Duman ek teminatı; ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu çalışmasıyla ortaya çıkabilecek dumanın vereceği maliyetleri,

Kar ağırlığı ek teminatı; çatıda biriken yoğun karın ağırlık yaparak çatıya ve konut içerisindeki eşyalara zarar vermesinin yarattığı tahribatı,

Fırtına ek teminatı; fırtına sebebiyle rüzgârın sürüklediği cisimlerin çarpması sonucu oluşacak zararları,

Yangın mali mesuliyet ve kira kaybı ek teminatı; sigortalının, kiracının ve mal sahibinin sorumluluklarından doğan bir hasar sonucu birbirlerine karşı verebilecekleri zararları,

Enkaz kaldırma ek teminatı; hasar sonucu oluşmuş yıkıntının kaldırılma giderlerini,

Alternatif ikamet değişikliği masrafları ek teminatı; bir hasar sonucu sigortalı konutun kullanılamadığı tamir ya da yeniden inşası sürerken, başka bir konutta ikamet edilme masraflarını karşılar.

Enflasyondan korunma ek teminatı; enflasyon durumunda bina ve eşyaların mevcut değerinin korunmasını amaçlar.

Deprem ve yanardağ püskürmesi ek teminatı; bu anlamda neden olabilecek tüm zararları kapsar. Deprem sonucu oluşacak zararlar DASK limiti dahilinde karşılandıktan sonra, kalan kısım konut sigortası tarafından ödenir.

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ek teminatı ile bu koşulların yaratacağı hasarlar ödenir. Her bir hasarda, hasar bedelinin %5’i (yüzde beş) oranında muafiyet uygulanır.

Aile reisi sorumluluğu ek teminatı; sigortalı konut içerisinde, sigortalının ve ailesinin üçüncü kişilere verebileceği bedeni ve maddi zararları şartlar çerçevesinde karşılar.

Dahili su ek teminatı; su tesisatı kaynaklı oluşabilecek taşma, kırılma, sızma, donma, muslukların açık unutulması gibi etkenlerden oluşacak zararları temin eder.

Misafir eşyaları, boya-badana masrafları, yakıt sızması, kıymetli eşya ve hırsızlığı, nakit para ve evrak, sabit tesisatta hırsızlık, elektronik cihaz gibi başlıklar ile ek teminatların sayısı ve tercih oranı da günden güne artmaktadır.

tag: konut sigortası , evim güzel sigortası , ev sigortası , ankara konut sigortası , ankara ev sigortası , en ucuz konut sigortası , axa konut sigortası , anadolu konut sigortası ,çayyolıu konut sigortası , ankara ev sigortası , ucuza konut sigortası ,en uygun konut sigortası , konut sigortası hakkında , axa konut sigortaları , sompo konut sigortası hakkında